mt_ignore:

Dla ucznia:

witaj-szkolo_box2
 • Podręcznik – 2 części
 • Ćwiczenia – 4 części
 • Matematyka. Podręcznik z ćwiczeniami – 4 części
 • Karty plastyczne – 2 części
 • Ćwiczenia muzyczne
 • Karty z pomocamiPodręcznik – 2 części

Witaj-szkolo-PODRECZNIK-2

Witaj-szkolo-PODRECZNIK-2

Podręcznik zawiera:

 • Różnorodne teksty literackie (opowiadanie, wiersz, komiks, historyjka obrazkowa, kronika, teatrzyk, pamiętnik, teksty popularnonaukowe, przepis, baśnie) o zróżnicowanym stopniu trudności umożliwiające indywidualizację pracy z dziećmi
 • Różnorodne treści przyrodnicze (rośliny i zwierzęta różnych ekosystemów, zwierzęta zagrożone, pory roku, klimat, kierunki świata, elementy pogody, budowa rośliny, prace w ogrodzie, na polu itp.)
 • Teksty popularnonaukowe rozwijające naturalną ciekawość dziecka (historia światła, zapisywanie dźwięków, dawne zawody, dawna szkoła)
 • Tematy dotyczące tradycji i obrzędów ludowych, świąt narodowych, legend, postaci historycznych, znanych osób (Chopin, Piłsudski, współcześni sportowcy)
 • Zagadnienia z historii sztuki (budowle, reprodukcje), podstawowe pojęcia z dziedziny sztuki (martwa natura, pejzaż, barwy ciepłe i zimne)
 • Zagadnienia społeczne i wychowawcze (relacje z rówieśnikami, relacje w rodzinie, dziecięce problemy, takie jak strach przed ciemnością, tolerancja, promowanie zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia)
 • Profilaktyka związana z bezpieczeństwem dzieci (mówienie „nie” obcej osobie, bezpieczny wypoczynek na podwórku)
 • Propozycje twórczej ekspresji (przygotowanie teatrzyków, tworzenie oryginalnych przepisów poetycko-kulinarnych, zabawa słowami)
 • Propozycje ćwiczeń literackich uwrażliwiających na piękno poetyckiego języka, rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Wychowanie ekologiczne
 • Propozycje działań plastycznych zainspirowanych tekstami w podręczniku, w tym także propozycje doświadczeń

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

witaj-szkolo!-podrecznik-2-strony

Dodatkowo w klasie II wyodrębniono:

 • zagadnienia gramatyczne (Akademia Pani Sowy): w przystępny sposób, za pomocą wierszyków i ilustracji przybliżane są pojęcia gramatyczne): sylaba, głoska, rodzaje zdań, rodzina wyrazów, zdanie nierozwinięte i rozwinięte, przymiotnik, rodzaj i liczba rzeczownika, czasy i liczba czasownika
 • zagadnienia ortograficzne (Klasowa korrida): zabawne wierszyki ułatwiają zapamiętywanie reguł ortograficznych: ó wymienne i niewymienne, rz wymienne, niewymienne i po spółgłoskach, ch wymienne, h, ż wymienne i niewymienne, końcówka -uje, -ów, -ówka, wielka litera -arz i -erz w zakończeniach czasownika, bezdźwięczność w wyrazach

Akademia Pani Sowy i Klasowa Korrida są również w ćwiczeniach, w których znajdują się ciekawe zadania ułatwiające zapamiętanie terminów i rozwijanie umiejętności poprawnego pisania. Ponadto w podręczniku położono nacisk na ćwiczenia w mówieniu (ustne opisywanie ilustracji na podstawie zgromadzonego słownictwa, opisywanie historyjek obrazkowych, przygotowanie do opowiadania) oraz zaproponowano ciekawe sposoby nauki pisania prac pisemnych, takich jak opis, życzenia, zaproszenie, wypowiedź wielozdaniowa.
W każdym podręczniku zaplanowano co najmniej dwie propozycje pracy z lekturą.

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademia

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademia

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademia

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademia

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademia

witaj-szkolo!-podrecznik-2-akademiaĆwiczenia – 4 części

Witaj-szkolo-CWICZENIA-2

Witaj-szkolo-CWICZENIA-2

Witaj-szkolo-CWICZENIA-2

Witaj-szkolo-CWICZENIA-2

Ćwiczenia zawierają:

 • Dużo różnorodnych ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych
 • Rebusy i krzyżówki, diagramy, szyfry, kwizy, testy, kolorowanki ortograficzne
 • Uzupełnianie tekstów podanymi wyrazami i wyrazami dowolnymi
 • Układanie wyrazów z sylab, zdań z rozsypanek
 • Pisanie opisu, życzeń, przepisów i innych rodzajów wypowiedzi pisemnych
 • Zadania na czytanie ze zrozumieniem
 • „Z górki na pazurki” – sprawdzian po każdej części
 • Ostatnia strona w ćwiczeniach to słowniczek ortograficzny zawierający podstawowe wyrazy z trudnościami ortograficznymi

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_strony

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_strony

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_strony

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_strony

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_strony

witaj-szkolo!-cwiczenia-2_stronyMatematyka. Podręcznik z ćwiczeniami – 4 części

Witaj-szkolo-MATEMATYKA-2

Witaj-szkolo-MATEMATYKA-2

Witaj-szkolo-MATEMATYKA-2

Witaj-szkolo-MATEMATYKA-2

W klasie 2 w nauczaniu matematyki kontynuowane jest doskonalenie umiejętności matematycznych zdobytych w klasie 1, a także po klasie 2 uczeń między innymi:

 • liczy w zakresie 100, porównuje liczby w zakresie 100, wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 100, dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100,
 • wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne, stosuje przemienność dodawania,
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 40, wie, że mnożenie i dzielenie to działania odwrotne, stosuje przemienność mnożenia,
 • rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka, rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, układa pytania do treści zadań, rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
 • mierzy długość przedmiotów i odcinków za pomocą linijki, miarę wyraża w centymetrach i milimetrach,
 • waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach, próbuje szacować wagę przedmiotów,
 • odmierza płyny, ilość płynu wyraża w litrach,
 • wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności,
 • potrafi posługiwać się pieniędzmi (monety i banknoty), oblicza resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany towar,
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,
 • zna i zapisuje nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia, czyta i zapisuje daty, zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach,
 • odczytuje i zaznacza na zegarze godziny w systemie dwudziestoczterogodzinnym,
 • odczytuje temperaturę na termometrach, określa temperaturę powietrza i ciała człowieka.

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony

Podręczniki w atrakcyjnej formie zawierają wiele:

 • zadań o charakterze manipulacyjno-praktycznym, rozwijających postawę badawczą, inspirującą do poszukiwań poznawczych, zachęcającą do podejmowania wysiłku, by poznawać świat,
 • zadań logicznych wspomagających samodzielne myślenie stymulujące aktywność twórczą,
 • gier tematycznych i zabaw podsumowujących i utrwalających materiał,
 • zadań sprawdzających i utrwalających, zamieszczonych na końcu każdego podręcznika na stronach z piktogramem żółwika zatytułowanych „Z górki na pazurki”,
 • pomysłów na zadania tekstowe, które wyzwalają w dziecku aktywność i ciekawość poznawczą,
 • przejrzyście rozplanowanych przykładów działań do utrwalania matematycznych treści,
 • zadań inspirujących do samodzielnej i zespołowej pracy.

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2

witaj-szkolo!-MATEMATYKA-2_strony2Karty plastyczne – 2 części

-Witaj-szkolo!-Karty-Plastyczne-2 -Witaj-szkolo!-Karty-Plastyczne-2

Karty plastyczne są spójne tematycznie z pozostałymi częściami pakietu. Układ kart jest zgodny z tematami proponowanymi w podręczniku i w ćwiczeniach zintegrowanych. 


Karty plastyczne w pakiecie Witaj szkoło! to:

 • Ciekawe pomysły prac plastycznych i technicznych rozwijających wyobraźnię i sprawność manualną dziecka.
 • Różnorodny zestaw kart inspirujących dziecko do kolorowania, malowania, wycinania, wyklejania, sklejania.
 • Propozycje pracy z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych: farby plakatowe, pastele, collage, a także budowanie form przestrzennych, składanie orgiami.
 • Aktywne zapoznawanie dziecka z podstawowymi gatunkami malarskimi, takimi jak: portret, pejzaż, martwa natura.
 • Przybliżenie podstawowych pojęć z teorii plastyki: barwy ciepłe i zimne, barwy podstawowe i pochodne.
 • Pomysły na atrakcyjne ozdoby świąteczne i okolicznościowe oraz pomoce przydatne w trakcie realizacji zajęć.

witaj-szkolo!--plastyka-2

witaj-szkolo!--plastyka-2

witaj-szkolo!--plastyka-2

witaj-szkolo!--plastyka-2

witaj-szkolo!--plastyka-2 witaj-szkolo!--plastyka-2


Ćwiczenia muzyczne

witaj-szkolo-MUZYKA-2

Oddzielny zeszyt z ćwiczeniami na cały rok nauki w klasie 2. Zawiera zestaw ćwiczeń do praktycznego poznawania muzyki polegających na:

 • rozpoznawaniu odgłosów i dźwięków,
 • uwrażliwianiu na rytm, dźwięk, muzykę i jej rodzaje.

Dziecko nie tylko śpiewa, ale także słucha muzyki nagranej na płycie, poznaje utwory muzyki klasycznej i ludowej, uczy się rozpoznawać brzmienie wielu instrumentów. Na ostatnich stronach zeszytu zamieszczono teksty piosenek, które są nagrane na płycie w dwóch wersjach wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.

Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony
Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony Witaj-szkolo!-Muzyka-2_strony


Karty z pomocami

Witaj-szkolo!-Karty-z-pomocami-2

W Kartach z pomocami znajdują się materiały, które pomogą dzieciom w szybszym przyswojeniu nowych umiejętności. Na lekcjach matematyki z pewnością przydadzą się liczmany, szablony monet i banknotów oraz kartoniki z cyframi rzymskimi, nazwami pór roku i miesięcy. Zabawy z tangramami będą rozwijać wyobraźnię dziecka, uczyć kreatywnego myślenia i koncentracji. Gra w zaproponowane przez autorki karty typu Piotruś i memo, na których znajdują się wyrazy z trudnością ortograficzną, przyczyni się do utrwalenia zasad pisowni.

W kartach uczeń znajdzie również takie pomoce jak: karta gramatyczna ułatwiająca zapamiętanie podstawowych części mowy, zegar 24-godzinny, koło barw, magiczny trójkąt.

witaj_szkolo_karty_z_pomocami_2_strony witaj_szkolo_karty_z_pomocami_2_strony witaj_szkolo_karty_z_pomocami_2_strony
 
Po rejestracji otrzymują Państwo login oraz hasło umożliwiające dostęp do materiałów edukacyjnych Wydawnictwa Edukacja Polska