4_na_glowna
pasek-front-www
4_na_glowna
Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o.

„Wybrałam dla dzieci najlepszy program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem Wydawnictwa Edukacja Polska - I nagroda w konkursie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej to najlepsza rekomendacja!”

„Podoba mi się bogata obudowa pakietu Witaj szkoło!, zwłaszcza pomoce dydaktyczne, które moim zdaniem skutecznie wspomagają nabywanie przez dzieci umiejętności i czynią pracę nauczyciela komfortową”

Zgodnie z misją firmy dążymy do tego, aby uczniowie rozumieli więcej i lepiej. Zależy nam na budowaniu wspólnie z nauczycielami i rodzicami nowoczesnego rynku polskiej edukacji.

Odwiedź przestrzeń edukacyjną:
WCHMURZE.NET
- pobierz programy nauczania, scenariusze zajeć, rozkłady nauczania i inne ważne materiały dydaktyczne. Przeprowadź diagnozę w nowej aplikacji DiagoStart!

more more more more
 
Po rejestracji otrzymują Państwo login oraz hasło umożliwiające dostęp do materiałów edukacyjnych Wydawnictwa Edukacja Polska